Aktuality

16. 4. 2016

Ministr financí A. Babiš osobně panu starostovi přislíbil, že v nejbližších týdnech Psáry s paní ministryní školství K. Valachovou Psáry navštíví a problematice se bude věnovat.

14. 4. 2016

Starosta Milan Vácha předal Ministerstvu školství souhrnné podklady pro jednání Vlády ČR. Dokument popisuje sedm velkých projektů výstavby nových škol v okolí Prahy v celkovém objemu 1,3 miliardy Kč, které jsou nezbytně nutné k zajištění dostatečné kapacity základních škol a které není možné financovat v rámci stávajících dotačních programů.

13. 4. 2016

V Psárech natáčela rozhovor s panem starostou TV Prima, která ho uvedla rovněž v Hlavním večerním zpravodajství. Ministryně školství na tiskové konferenci potvrdila závažnost problému nedostatečné kapacity základních škola a deklarovala připravenost tento problém řešit.

12. 4. 2016

Vystoupil starosta Milan Vácha jako přednášející v rámci celorepublikové konference “Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů” v budově Magistrátu hl. m. Prahy. Zároveň problematiku nedostatečné kapacity ZŠ a nutnost výstavby nové školy prezentoval ve stejný den ve Studiu 6 na ČT1. Reportáž rovněž uvedla TV Nova v hlavním večerním zpravodajství.

17. 3. 2016

Proběhne setkání starosty Milana Váchy s náměstkyní ministryně školství Mgr. Zuzanou Matuškovou. Svazu měst a obcí delegoval starostu obce Psáry do skupiny pro přípravy strategie řešení nedostatečné kapacity škol v České republice.

10. 3. 2016

Uzavření smlouvy mezi obcí Psáry, Středočeským krajem a Krajskou správou a údržbou komunikací o spolupráci při výstavbě nové školy a přeložky komunikace II/105. Podpis dohody byl podmínkou pro povolovací řízení nové základní školy.

3. 3. 2016

Setkání starostů v Říčanech u Prahy s poslancem M. Babišem a poslankyní PeadDr. Ivanou Dobešovou nad perspektivami školství v regionu, za účasti zástupců ministerstva školství a ministerstva financí

16. 2. 2016

Setkání pana starosty s ministryní školství Kateřinou Valachovou, hejtmanem Milošem Paterou, poslankyní Věrou Kovářovou a dalšími starosty v Rudné u Prahy snad dává naději na řešení nedostatečné kapacity základních škol v prstenci kolem Prahy

18. 1. 2016

Paní Ing. Doležalová z ministerstva financí navštívila Dolní Jirčany a pečlivě se seznámila s konkrétní situací v naší obci, prohlédla si všechny čtyři stávající školní budovy i pozemek, na němž je plánována výstavba nové školy.

13. 1. 2016

Proběhlo další jednání, tentokrát na ministerstvu financí ohledně možnosti spolufinancovat výstavbu nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany. Náš projekt i tíživá situace zaujaly paní inženýrku z odboru programového financování, která naši obec navštíví už příští pondělí. Věříme, že na cestě za novou školou to bude další důležitý krok.

25. 1. 2015

Jednání s ředitelem kabinetu ministryně školství Mgr. Jašurkem o možnostech realokace finančních prostředků za účelem podpory zvyšování kapacit regionálního školství.

21. 12. 2015

Podána žádost v dotačním programu ministerstva školství na financování nákladů na projektovou dokumentaci

15.10.2015
Od vyhlášení výsledků architektonické soutěže počátkem roku 2014 a zadání veřejné zakázky na projektové práce k nové škole uběhl již nějaký čas. Po hladkém průběhu první fáze projektu, kdy se během dvou měsíců podařilo vítězný soutěžní návrh jen s minimálními zásahy dopracovat do podoby architektonické studie odpovídající představám obce i vedení školy jsme se počátkem léta loňského roku s nadšením pustili do přípravy projektu pro územní řízení.
V této fázi, která probíhá dodnes, se bohužel potvrdilo, jak komplikované území stavební pozemek pro novou školu představuje. Kromě tras páteřních rozvodů sítí, které je třeba respektovat a patřičně ochránit (vysokotlaký plynovod) nebo přeložit (vedení vysokého napětí, zařízení aktivní katodové ochrany plynovodu) je v těsné vazbě na stavební pozemek pro novou školu naplánovaná přeložka Pražské ulice včetně nového kruhového objezdu s platným územním rozhodnutím. Návrh nové školy počítá s dopravním připojením na Pražskou ulici v přeložené trase a je tedy na realizaci této přeložky existenčně závislý. Právě komplikace s projektovou přípravou této přeložky a časová náročnost předávání této investiční akce z rukou státu (ŘSD) na Středočeský kraj způsobily téměř devítiměsíční prodlevu v přípravě projektu pro územní řízení na školu spojenou s nutností revize již vydané a částečně projednané dokumentace.
V současné době jsou, zdá se, tyto potíže již překonané a stojíme krátce před uzavřením plánovací smlouvy mezi investory školy a přeložky Pražské ulice o vzájemné koordinaci a souladu obou projektů, která umožní vydání územního rozhodnutí na stavbu nové školy. Zároveň spějí ke zdárnému konci a uzavření smluv o přeložkách sítí i jednání s ČEZ a.s. a PPD a.s. Počátkem roku 2016 bychom rádi požádali o vydání územního rozhodnutí, jehož vydání lze očekávat do poloviny roku 2016.

Ing.arch. Ondřej Píhrt

 

situaci a půdorysy je možné stáhnout zde:

CELKOVA SITUACE

KOORDINACNI SITUACE

Pohledy

Pudorys_1NP

Pudorys_1PP

Pudorys_2NP

Rezy_AA_BB_CC_DD

pohledy zvenku

exterier 01exterier 02_desatur

pohledy do společných prostor školy

interier 03_stafinterier 02_stafinterier 01

hala 01

 

pohled do třidy

trida 02

11.3. až 17.3. 2014 Obecní úřad Psáry výstava soutěžních návrhu v obecním úřadě

10. 2. 2014 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA  vyhlásil výsledky soutěže

24.1. 2014 a 25.1.2014 na obecním úřadě Psár a Dolních Jirčan proběhlo hodnotící zasedání poroty v II.kole soutěže

8.11. a 9.11. 2013 v základní škole v Psárech Dolních Jirčanech proběhlo hodnotící zasedání poroty v I.kole soutěže

4.9.2013 – vyhlášena soutěž