Aktuality

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ

předpokládané termíny

  • veřejné zakázky na dodavatele interiérového a IT vybavení 1-3/2019
  • zahájení provozu nové školy 9/2019

Co již proběhlo

duben 2018

přípravné a výkopové práce

20.3.2018

Předání staveniště firmě PKS stavby a.s.

14.3.2018

MŠMT vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na novou školu

14.2.2018

zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy o dílo s PKS stavby a.s.

2.1.2018

Otevírání obálek a vyhodnocení soutěže – nejnižší cenu nabídla firma PKS stavby a.s.

2.11.2017

Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby

1.11.2017

Schválení upravené Zadávací dokumentace na MŠMT a MF

10/2017

Úspěšná formální kontrola projektu a zadávací dokumentace u SFŽP

9/2017

Zahájení prací na projektu interiéru

Podání dotažní žádosti na SFŽP (příspěvek na pasivní stavbu)

8/2017

Schválení registrace dotační žádosti  u MŠMT

6/2017

Zahájena výstavba kruhového objezdu

6/ 2017

schválení 1. verze zadávací dokumentace

28.4. 2017

odeslána žádost o registraci projektu na MŠMT

24. 4. 2017

konzultace projektu na SFŽP – dotace na výstavbu veřejné pasivní budovy

6/2017

Zahájena výstavba kruhového objezdu

6/ 2017

schválení zadávací dokumentace

28.4. 2017

odeslána žádost o registraci projektu na MŠMT

24. 4. 2017

konzultace projektu na SFŽP – dotace na výstavbu veřejné pasivní budovy

21. 4. 2017

návštěva paní ministryně K. Valachové

12. 4. 2017

vydáno stavební povolení na novou školu

11. 4. 2017

Konference Hrozby a příležitosti vzdělávání v pražském prstenci

2/2017

příprava výkazu výměr a studie proveditelnosti pro podání žádosti na MŠMT

11.1.2017

Podána žádost o stavební povolení na novou školu

1/2017

Zahájena příprava záměru rozdělení školy a školky na dvě samostatné organizace12/2016 Otevřen dotační program MŠMT na výstavbu ZŠ

12/2016

Výzva SFŽP na výstavbu pasivních veřejných budov určena i pro spolufinancování výstavby nových škol -  drobné úpravy v projektové dokumentaci umožnily, že se naše škola může pyšnit i energetickým štítkem pasivní budovy, což u staveb takovéhoto rozsahu je opravdu raritou. Kromě energetických úspor do budoucna tento krok může přinést zároveň podporu SFŽP ve výši až 50 mil. Kč.

23.11.

Vláda ČR na svém zasedání schválila plánované finance ve výši 1,7 miliardy v rámci dotačního programu MŠMT na výstavbu deseti škol v Praze a Středočeském kraji. A naše škola pro Psáry a Dolní Jirčany je mezi nimi! Po šesti letech usilovné práce a přesvědčování na všech možných místech, že problém s nedostatečnou kapacitou základní školy a absenci druhého stupně není naše obec schopna vyřešit z vlastního rozpočtu, konečně snažení dosáhlo svého cíle v podobě státní podpory. Dotační program by měl být spuštěn již v průběhu prosince 2016 a vzhledem k vysoké míře připravenosti našeho projektu by obec Psáry mohla být mezi prvními, které žádost o dotaci podají.

22.11.

Návštěva ZŠ Řeporyje – posouzení kvality sportovní hřiště a multifunkčního povrchu

14.11.

Konference Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu (MŠMT)

11.11.

Seminář o dotaci na výstavbu škol v prstenci kolem Prahy (MŠMT)

10.11.

Konference Česko: Jak jsme na tom – Vzdělávání (Aspen Institut)

8.11.

Konference PERPETUUM – Vzdělávání bez hranic (Scio)

10-12/2016

Probíhá výkup pozemků na výstavbu kruhového objezdu – vydání stavebního povolení pro školu je podmíněno vydáním stavebního povolení pro kruhový objezd

9/2016

Probíhá alokace finančních prostředků v návrhu státního rozpočtu na výstavbu nových škol

9/2016

Byl odeslán investiční záměr včetně technických parametrů a statistických údajů na MŠMT

8/2016

Starosta Milan Vácha na MŠMT spolupracuje při definování podmínek individuální dotační výzvy

7-8/2016
Probíhá příprava investičního záměru pro MŠMT

6/2016

Bylo vydáno územního rozhodnutí

26. 4. 2016

Ministr financí A. Babiš a ministryně školství K. Valachová navštívili osobně ZŠ Psáry.  Přislíbili nám finanční podporu pro stavbu nové školy. Oba ministři rovněž vyjádřili přání, aby se se stavbou začalo co nejdříve.

16. 4. 2016

Ministr financí A. Babiš osobně panu starostovi přislíbil, že v nejbližších týdnech Psáry s paní ministryní školství K. Valachovou Psáry navštíví a problematice se bude věnovat.

14. 4. 2016

Starosta Milan Vácha předal Ministerstvu školství souhrnné podklady pro jednání Vlády ČR. Dokument popisuje sedm velkých projektů výstavby nových škol v okolí Prahy v celkovém objemu 1,3 miliardy Kč, které jsou nezbytně nutné k zajištění dostatečné kapacity základních škol a které není možné financovat v rámci stávajících dotačních programů.

13. 4. 2016

V Psárech natáčela rozhovor s panem starostou TV Prima, která ho uvedla rovněž v Hlavním večerním zpravodajství. Ministryně školství na tiskové konferenci potvrdila závažnost problému nedostatečné kapacity základních škola a deklarovala připravenost tento problém řešit.

12. 4. 2016

Vystoupil starosta Milan Vácha jako přednášející v rámci celorepublikové konference “Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů” v budově Magistrátu hl. m. Prahy. Zároveň problematiku nedostatečné kapacity ZŠ a nutnost výstavby nové školy prezentoval ve stejný den ve Studiu 6 na ČT1. Reportáž rovněž uvedla TV Nova v hlavním večerním zpravodajství.

17. 3. 2016

Proběhne setkání starosty Milana Váchy s náměstkyní ministryně školství Mgr. Zuzanou Matuškovou. Svazu měst a obcí delegoval starostu obce Psáry do skupiny pro přípravy strategie řešení nedostatečné kapacity škol v České republice.

10. 3. 2016

Uzavření smlouvy mezi obcí Psáry, Středočeským krajem a Krajskou správou a údržbou komunikací o spolupráci při výstavbě nové školy a přeložky komunikace II/105. Podpis dohody byl podmínkou pro povolovací řízení nové základní školy.

3. 3. 2016

Setkání starostů v Říčanech u Prahy s poslancem M. Babišem a poslankyní PeadDr. Ivanou Dobešovou nad perspektivami školství v regionu, za účasti zástupců ministerstva školství a ministerstva financí

16. 2. 2016

Setkání pana starosty s ministryní školství Kateřinou Valachovou, hejtmanem Milošem Paterou, poslankyní Věrou Kovářovou a dalšími starosty v Rudné u Prahy snad dává naději na řešení nedostatečné kapacity základních škol v prstenci kolem Prahy

18. 1. 2016

Paní Ing. Doležalová z ministerstva financí navštívila Dolní Jirčany a pečlivě se seznámila s konkrétní situací v naší obci, prohlédla si všechny čtyři stávající školní budovy i pozemek, na němž je plánována výstavba nové školy.

13. 1. 2016

Proběhlo další jednání, tentokrát na ministerstvu financí ohledně možnosti spolufinancovat výstavbu nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany. Náš projekt i tíživá situace zaujaly paní inženýrku z odboru programového financování, která naši obec navštíví už příští pondělí. Věříme, že na cestě za novou školou to bude další důležitý krok.

25. 1. 2015

Jednání s ředitelem kabinetu ministryně školství Mgr. Jašurkem o možnostech realokace finančních prostředků za účelem podpory zvyšování kapacit regionálního školství.

21. 12. 2015

Podána žádost v dotačním programu ministerstva školství na financování nákladů na projektovou dokumentaci

15.10.2015
Od vyhlášení výsledků architektonické soutěže počátkem roku 2014 a zadání veřejné zakázky na projektové práce k nové škole uběhl již nějaký čas. Po hladkém průběhu první fáze projektu, kdy se během dvou měsíců podařilo vítězný soutěžní návrh jen s minimálními zásahy dopracovat do podoby architektonické studie odpovídající představám obce i vedení školy jsme se počátkem léta loňského roku s nadšením pustili do přípravy projektu pro územní řízení.
V této fázi, která probíhá dodnes, se bohužel potvrdilo, jak komplikované území stavební pozemek pro novou školu představuje. Kromě tras páteřních rozvodů sítí, které je třeba respektovat a patřičně ochránit (vysokotlaký plynovod) nebo přeložit (vedení vysokého napětí, zařízení aktivní katodové ochrany plynovodu) je v těsné vazbě na stavební pozemek pro novou školu naplánovaná přeložka Pražské ulice včetně nového kruhového objezdu s platným územním rozhodnutím. Návrh nové školy počítá s dopravním připojením na Pražskou ulici v přeložené trase a je tedy na realizaci této přeložky existenčně závislý. Právě komplikace s projektovou přípravou této přeložky a časová náročnost předávání této investiční akce z rukou státu (ŘSD) na Středočeský kraj způsobily téměř devítiměsíční prodlevu v přípravě projektu pro územní řízení na školu spojenou s nutností revize již vydané a částečně projednané dokumentace.
V současné době jsou, zdá se, tyto potíže již překonané a stojíme krátce před uzavřením plánovací smlouvy mezi investory školy a přeložky Pražské ulice o vzájemné koordinaci a souladu obou projektů, která umožní vydání územního rozhodnutí na stavbu nové školy. Zároveň spějí ke zdárnému konci a uzavření smluv o přeložkách sítí i jednání s ČEZ a.s. a PPD a.s. Počátkem roku 2016 bychom rádi požádali o vydání územního rozhodnutí, jehož vydání lze očekávat do poloviny roku 2016.

Ing.arch. Ondřej Píhrt

 

situaci a půdorysy je možné stáhnout zde:

CELKOVA SITUACE

KOORDINACNI SITUACE

Pohledy

Pudorys_1NP

Pudorys_1PP

Pudorys_2NP

Rezy_AA_BB_CC_DD

pohledy zvenku

exterier 01exterier 02_desatur

pohledy do společných prostor školy

interier 03_stafinterier 02_stafinterier 01

hala 01

 

pohled do třidy

trida 02

11.3. až 17.3. 2014 Obecní úřad Psáry výstava soutěžních návrhu v obecním úřadě

10. 2. 2014 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA  vyhlásil výsledky soutěže

24.1. 2014 a 25.1.2014 na obecním úřadě Psár a Dolních Jirčan proběhlo hodnotící zasedání poroty v II.kole soutěže

8.11. a 9.11. 2013 v základní škole v Psárech Dolních Jirčanech proběhlo hodnotící zasedání poroty v I.kole soutěže

4.9.2013 – vyhlášena soutěž