Poslaní školy

Postavení školy je vždy velká investice, která se odehrává i např. jednou za 200-300 let. Naše stávající škola je z roku 1693 a v minulosti došlo jen k její částečné nástavbě a drobným úpravám. Již v roce 1994 se přemýšlelo o rekonstrukci a malém rozšíření kapacity a zázemí. V té době se venkov vysídloval, počet obyvatel klesal a zdálo se logické zachovat první stupeň základní školy jako dostačující infrastrukturu pro obec této velikosti. V druhé polovině devadesátých let ovšem došlo k fenoménu suburbanizace a z počtu 1300 občanů se obec rozrostla na cca 4200 reálně žijících obyvatel. Nárůst počtu dětí byl ohromný a potřeba nové školy se stala velmi aktuální.  V Psárech a Dolních Jirčanech drtivá většina z nás vnímá nutnost nové školy. Jsme největší obec v České republice bez úplného základního školství a vyřešení takového nedostatku je pro nás prioritní.

Nejdříve se uvažovalo o výstavbě školy v centru obce, bohužel pozemek v přímém sousedství kostela sv. Václava se ukázal jako nedostatečný, škola na něj byla příliš velká. Při výběru dalších lokalit jsme přihlíželi k možnosti připojení na sítě, k dobré dopravní obslužnosti a možnosti reálného odkupu pozemků. Bylo vytipováno šest lokalit, které připadaly v úvahu. U některých se vyskytly problémy majetkoprávní, u jiných zase situaci komplikovalo velké množství majitelů.
Výsledná lokalita se může zdát příliš vzdálená od centra původních Dolních Jirčan. Ve skutečnosti však Dolní Jirčany narůstaly anorganicky jedním směrem, takže lokalita je fakticky velmi blízko původního centra a zároveň má dostatečný prostor pro devítiletou školu se dvěma třídami v každém ročníku. Potřebné pozemky jsme koupili na konci loňského roku. Těmto krokům předcházela změna územního plánu tak, abychom mohli stavbu ve vybraném místě uskutečnit.

Realizaci stavby zřejmě bude nutné rozdělit do více fází. Nejlepší by sice bylo postavit celou školu najednou, ale jedná se o vysokou sumu a nelze vyloučit, že se podaří zajistit pouze část finančních prostředků a tedy realizovat postupně.
V první fázi uvažujeme o realizaci prostor pro výuku druhého stupně. Podle odhadů chybí v prstenci kolem Prahy asi 138 tříd a umísťování dětí zejména do druhého stupně je dnes velký problém. Ve druhé fázi by došlo k výstavbě a připojení prvního stupně a s tím související opuštění prostor staré školy. V třetí fázi bychom rádi realizovali dvě třídy mateřské školy pro předškolní ročník přímo napojené na zázemí prvního stupně. Stávající čtyři oddělení školky na Štědříku bychom nechali nejmladším dětem.
Od školní budovy jako takové očekávám i něco navíc než jenom prosté splnění všech norem a předpisů. Škola by měla mít ducha, příjemnou atmosféru a prvky, které by člověka potěšily. Nechceme proinvestovat zbytečně desítky milionů, ale oceníme chytré návrhy. Uvítáme návrhy, které jsou prevencí proti možné šikaně a pro děti zvyšují pocit bezpečí. Nemyslíme na školu s holými chodbami ale budovu s množstvím inspirativních a příjemných prostor, které dětem umožní vytvářet skupinky, sdílet se, relaxovat, bavit se, vzdělávat se i hrát. Škola by měla umožnit rovněž alternativní způsoby výuky.
Jsme poměrně konzervativní obec a chceme si zachovat vesnický ráz. Nemáme ambici dělat ze Psár a Dolních Jirčan nové město a uměle se propojovat s Prahou. Chtěli bychom tu zachovat tradiční architekturu. Škola by měla být vhodně volená s ohledem na okolí, respektovat vesnickou zástavbu i obecní dominantu – kostel sv. Václava a šikovně zapadnout do panoramatu naší obce. Díky škole může vzniknout nový veřejný prostor a další centrum života v obci. Nejspíš to bude ještě dlouho první významná stavba při vjezdu do obce, která by se mohla a měla propojit se stávajícím centrem Dolních Jirčan. Budu rád, když si za 20, 30, 50 let někdo pomyslí, že to tak asi bylo odjakživa.
starosta obce
Milan Vácha

 

 
Parse error: syntax error, unexpected 'endif' (T_ENDIF) in /www/doc/www.novaskolapsary.cz/www/wp-content/themes/architekttheme/footer.php on line 4