Aktuality

DJI_0138

Podařilo se! V úterý 3. září slavnostně otevřeme novou školu za přítomnosti ministra školství Roberta Plagy a dalších vzácných hostů! Zváni jsou školáci, zaměstnanci, odborníci, rodiče i obyvatelé naší obce, které nová škola zajímá.

NUTNÁ REZERVACE MÍST pro rodiče a veřejnost ve formuláři https://forms.gle/ZFkRyUEm1H9DsPH1A

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ

 • zahájení provozu nové školy 9/2019

Co již proběhlo

červen-srpen 2019

 • veřejná zakázka na dodavatele IT vybavení 3/2019
 • dokončení stavebních prací 7/2019
 • vybavení interiérů a stěhování 8/2019

únor 2019

 • prohlídka stavby pro zaměstnance ZŠ Amos

leden 2019

 • zahájena instalace vzduchotechniky
 • MŠMT zkontrolovalo plnění harmonogramu stavby a její průběh

prosinec 2018

 • hrubá stavba se tyčí ve své kráse, velká část školy je již částečně zastřešena
 • vybrán dodavatel interiérů, firma DVD Jaroměřice
 • proplacena další část dotace na pasivitu budovy

listopad 2018

 • podána dotační žádost na odborné učebny
 • vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele interiérového vybavení

říjen 2018

 • proplaceno první část dotace OPŽP na pasivní standard nové školy

září 2018

 • již jsou patrné obvodové zdi všech objektů

červenec 2018

 • rostou základy nad terénem

duben 2018

 • přípravné a výkopové práce

20.3.2018

 • Předání staveniště firmě PKS stavby a.s.

14.3.2018

 • MŠMT vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace na novou školu

14.2.2018

 • zastupitelstvo schválilo podpis smlouvy o dílo s PKS stavby a.s.

2.1.2018

 • Otevírání obálek a vyhodnocení soutěže – nejnižší cenu nabídla firma PKS stavby a.s.

2.11.2017

 • Vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby

1.11.2017

 • Schválení upravené Zadávací dokumentace na MŠMT a MF

10/2017

 • Úspěšná formální kontrola projektu a zadávací dokumentace u SFŽP

9/2017

 • Zahájení prací na projektu interiéru
 • Podání dotažní žádosti na SFŽP (příspěvek na pasivní stavbu)

8/2017

 • Schválení registrace dotační žádosti  u MŠMT

6/2017

 • Zahájena výstavba kruhového objezdu

6/ 2017

 • schválení 1. verze zadávací dokumentace

28.4. 2017

 • odeslána žádost o registraci projektu na MŠMT

24. 4. 2017

 • konzultace projektu na SFŽP – dotace na výstavbu veřejné pasivní budovy

6/2017

 • Zahájena výstavba kruhového objezdu

6/ 2017

 • schválení zadávací dokumentace

28.4. 2017

 • odeslána žádost o registraci projektu na MŠMT

24. 4. 2017

 • konzultace projektu na SFŽP – dotace na výstavbu veřejné pasivní budovy

21. 4. 2017

 • návštěva paní ministryně K. Valachové

12. 4. 2017

 • vydáno stavební povolení na novou školu

11. 4. 2017

 • Konference Hrozby a příležitosti vzdělávání v pražském prstenci

2/2017

 • příprava výkazu výměr a studie proveditelnosti pro podání žádosti na MŠMT

11.1.2017

 • Podána žádost o stavební povolení na novou školu

1/2017

 • Zahájena příprava záměru rozdělení školy a školky na dvě samostatné organizace12/2016 Otevřen dotační program MŠMT na výstavbu ZŠ

12/2016

 • Výzva SFŽP na výstavbu pasivních veřejných budov určena i pro spolufinancování výstavby nových škol -  drobné úpravy v projektové dokumentaci umožnily, že se naše škola může pyšnit i energetickým štítkem pasivní budovy, což u staveb takovéhoto rozsahu je opravdu raritou. Kromě energetických úspor do budoucna tento krok může přinést zároveň podporu SFŽP ve výši až 50 mil. Kč.

23.11.

 • Vláda ČR na svém zasedání schválila plánované finance ve výši 1,7 miliardy v rámci dotačního programu MŠMT na výstavbu deseti škol v Praze a Středočeském kraji. A naše škola pro Psáry a Dolní Jirčany je mezi nimi! Po šesti letech usilovné práce a přesvědčování na všech možných místech, že problém s nedostatečnou kapacitou základní školy a absenci druhého stupně není naše obec schopna vyřešit z vlastního rozpočtu, konečně snažení dosáhlo svého cíle v podobě státní podpory. Dotační program by měl být spuštěn již v průběhu prosince 2016 a vzhledem k vysoké míře připravenosti našeho projektu by obec Psáry mohla být mezi prvními, které žádost o dotaci podají.

22.11.

 • Návštěva ZŠ Řeporyje – posouzení kvality sportovní hřiště a multifunkčního povrchu

14.11.

 • Konference Škola pro budoucnost – budoucnost pro školu (MŠMT)

11.11.

 • Seminář o dotaci na výstavbu škol v prstenci kolem Prahy (MŠMT)

10.11.

 • Konference Česko: Jak jsme na tom – Vzdělávání (Aspen Institut)

8.11.

 • Konference PERPETUUM – Vzdělávání bez hranic (Scio)

10-12/2016

 • Probíhá výkup pozemků na výstavbu kruhového objezdu – vydání stavebního povolení pro školu je podmíněno vydáním stavebního povolení pro kruhový objezd

9/2016

 • Probíhá alokace finančních prostředků v návrhu státního rozpočtu na výstavbu nových škol

9/2016

 • Byl odeslán investiční záměr včetně technických parametrů a statistických údajů na MŠMT

8/2016

 • Starosta Milan Vácha na MŠMT spolupracuje při definování podmínek individuální dotační výzvy

7-8/2016

 • Probíhá příprava investičního záměru pro MŠMT

6/2016

 • Bylo vydáno územního rozhodnutí

26. 4. 2016

 • Ministr financí A. Babiš a ministryně školství K. Valachová navštívili osobně ZŠ Psáry.  Přislíbili nám finanční podporu pro stavbu nové školy. Oba ministři rovněž vyjádřili přání, aby se se stavbou začalo co nejdříve.

16. 4. 2016

 • Ministr financí A. Babiš osobně panu starostovi přislíbil, že v nejbližších týdnech Psáry s paní ministryní školství K. Valachovou Psáry navštíví a problematice se bude věnovat.

14. 4. 2016

 • Starosta Milan Vácha předal Ministerstvu školství souhrnné podklady pro jednání Vlády ČR. Dokument popisuje sedm velkých projektů výstavby nových škol v okolí Prahy v celkovém objemu 1,3 miliardy Kč, které jsou nezbytně nutné k zajištění dostatečné kapacity základních škol a které není možné financovat v rámci stávajících dotačních programů.

13. 4. 2016

 • V Psárech natáčela rozhovor s panem starostou TV Prima, která ho uvedla rovněž v Hlavním večerním zpravodajství. Ministryně školství na tiskové konferenci potvrdila závažnost problému nedostatečné kapacity základních škola a deklarovala připravenost tento problém řešit.

12. 4. 2016

 • Vystoupil starosta Milan Vácha jako přednášející v rámci celorepublikové konference “Demografický vývoj v okolí Prahy, kapacita ZŠ a MŠ a nedostatek pedagogů” v budově Magistrátu hl. m. Prahy. Zároveň problematiku nedostatečné kapacity ZŠ a nutnost výstavby nové školy prezentoval ve stejný den ve Studiu 6 na ČT1. Reportáž rovněž uvedla TV Nova v hlavním večerním zpravodajství.

17. 3. 2016

 • Proběhne setkání starosty Milana Váchy s náměstkyní ministryně školství Mgr. Zuzanou Matuškovou. Svazu měst a obcí delegoval starostu obce Psáry do skupiny pro přípravy strategie řešení nedostatečné kapacity škol v České republice.

10. 3. 2016

 • Uzavření smlouvy mezi obcí Psáry, Středočeským krajem a Krajskou správou a údržbou komunikací o spolupráci při výstavbě nové školy a přeložky komunikace II/105. Podpis dohody byl podmínkou pro povolovací řízení nové základní školy.

3. 3. 2016

 • Setkání starostů v Říčanech u Prahy s poslancem M. Babišem a poslankyní PeadDr. Ivanou Dobešovou nad perspektivami školství v regionu, za účasti zástupců ministerstva školství a ministerstva financí

16. 2. 2016

 • Setkání pana starosty s ministryní školství Kateřinou Valachovou, hejtmanem Milošem Paterou, poslankyní Věrou Kovářovou a dalšími starosty v Rudné u Prahy snad dává naději na řešení nedostatečné kapacity základních škol v prstenci kolem Prahy

18. 1. 2016

 • Paní Ing. Doležalová z ministerstva financí navštívila Dolní Jirčany a pečlivě se seznámila s konkrétní situací v naší obci, prohlédla si všechny čtyři stávající školní budovy i pozemek, na němž je plánována výstavba nové školy.

13. 1. 2016

 • Proběhlo další jednání, tentokrát na ministerstvu financí ohledně možnosti spolufinancovat výstavbu nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany. Náš projekt i tíživá situace zaujaly paní inženýrku z odboru programového financování, která naši obec navštíví už příští pondělí. Věříme, že na cestě za novou školou to bude další důležitý krok.

25. 1. 2015

 • Jednání s ředitelem kabinetu ministryně školství Mgr. Jašurkem o možnostech realokace finančních prostředků za účelem podpory zvyšování kapacit regionálního školství.

21. 12. 2015

 • Podána žádost v dotačním programu ministerstva školství na financování nákladů na projektovou dokumentaci

15.10.2015

 • Od vyhlášení výsledků architektonické soutěže počátkem roku 2014 a zadání veřejné zakázky na projektové práce k nové škole uběhl již nějaký čas. Po hladkém průběhu první fáze projektu, kdy se během dvou měsíců podařilo vítězný soutěžní návrh jen s minimálními zásahy dopracovat do podoby architektonické studie odpovídající představám obce i vedení školy jsme se počátkem léta loňského roku s nadšením pustili do přípravy projektu pro územní řízení.

V této fázi, která probíhá dodnes, se bohužel potvrdilo, jak komplikované území stavební pozemek pro novou školu představuje. Kromě tras páteřních rozvodů sítí, které je třeba respektovat a patřičně ochránit (vysokotlaký plynovod) nebo přeložit (vedení vysokého napětí, zařízení aktivní katodové ochrany plynovodu) je v těsné vazbě na stavební pozemek pro novou školu naplánovaná přeložka Pražské ulice včetně nového kruhového objezdu s platným územním rozhodnutím. Návrh nové školy počítá s dopravním připojením na Pražskou ulici v přeložené trase a je tedy na realizaci této přeložky existenčně závislý. Právě komplikace s projektovou přípravou této přeložky a časová náročnost předávání této investiční akce z rukou státu (ŘSD) na Středočeský kraj způsobily téměř devítiměsíční prodlevu v přípravě projektu pro územní řízení na školu spojenou s nutností revize již vydané a částečně projednané dokumentace.
V současné době jsou, zdá se, tyto potíže již překonané a stojíme krátce před uzavřením plánovací smlouvy mezi investory školy a přeložky Pražské ulice o vzájemné koordinaci a souladu obou projektů, která umožní vydání územního rozhodnutí na stavbu nové školy. Zároveň spějí ke zdárnému konci a uzavření smluv o přeložkách sítí i jednání s ČEZ a.s. a PPD a.s. Počátkem roku 2016 bychom rádi požádali o vydání územního rozhodnutí, jehož vydání lze očekávat do poloviny roku 2016.

Ing.arch. Ondřej Píhrt

 

situaci a půdorysy je možné stáhnout zde:

CELKOVA SITUACE

KOORDINACNI SITUACE

Pohledy

Pudorys_1NP

Pudorys_1PP

Pudorys_2NP

Rezy_AA_BB_CC_DD

pohledy zvenku

exterier 01exterier 02_desatur

pohledy do společných prostor školy

interier 03_stafinterier 02_stafinterier 01

hala 01

 

pohled do třidy

trida 02

11.3. až 17.3. 2014 Obecní úřad Psáry výstava soutěžních návrhu v obecním úřadě

10. 2. 2014 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA  vyhlásil výsledky soutěže

24.1. 2014 a 25.1.2014 na obecním úřadě Psár a Dolních Jirčan proběhlo hodnotící zasedání poroty v II.kole soutěže

8.11. a 9.11. 2013 v základní škole v Psárech Dolních Jirčanech proběhlo hodnotící zasedání poroty v I.kole soutěže

4.9.2013 – vyhlášena soutěž

 

 
Parse error: syntax error, unexpected 'endif' (T_ENDIF) in /www/doc/www.novaskolapsary.cz/www/wp-content/themes/architekttheme/footer.php on line 4