II kolo a výsledky

 

43 1.cena - RAP partners s.r.o. architekti Ing.arch. Ondřej Píhrt Ing.arch. Mojmír Ranný Ing.arch. Štefan Šulek Ing.arch. Ondřej Laciga Bc. Filip Rašek Ing.arch. Pavel Směták Porota ocenila u tohoto návrhu jednoduché kontextuální hmotové a urbanistické řešení s vhodným použitím archetypálních prvků. Měřítkově příznivá velikost školy v daném prostředí s dobrou vazbou na historické centrum obce. Jasné a přehledné dispoziční řešení obou stupňů, provázané společnými prostorami s ambicemi komunitního centra. Vhodné odlišení výukových prostor pro první a druhý stupeň. Jednoduchý čistý vnější výraz školy, zajímavé nápady v interiéru i příjemné řešení vnějších pobytových prostor společně vytvářejí předpoklad vzniku přívětivého prostředí pro výuku i ostatní volnočasové aktivity.
 1.cena – RAP partners s.r.o. architekti – návrh č. 43
Ing.arch. Ondřej Píhrt
Ing.arch. Mojmír Ranný
Ing.arch. Štefan Šulek
Ing.arch. Ondřej Laciga
Bc. Filip Rašek
Ing.arch. Pavel Směták
Porota ocenila u tohoto návrhu jednoduché kontextuální hmotové a urbanistické řešení s vhodným použitím archetypálních prvků. Měřítkově příznivá velikost školy v daném prostředí s dobrou vazbou na historické centrum obce.
Jasné a přehledné dispoziční řešení obou stupňů, provázané společnými prostorami s ambicemi komunitního centra. Vhodné odlišení výukových prostor pro první a druhý stupeň.
Jednoduchý čistý vnější výraz školy, zajímavé nápady v interiéru i příjemné řešení vnějších pobytových prostor společně vytvářejí předpoklad vzniku přívětivého prostředí pro výuku i ostatní volnočasové aktivity.

 

2.cena - MEPRO s.r.o. - návrh č. 27 Ing.arch. Ivan Březina Ing.arch. Martin Březina Ing.arch. Václav Matějka Ing.arch. Eva Šarochová Autor pracuje se skupinou 11 domů se sedlovou střechou, jež jsou vzájemně propojeny ve tvaru roštu. Kladem návrhu jsou: měřítková přiměřenost vůči obci - průměrná výška „pavilonu“ je daná přízemím a podkrovím, vnitřní prostředí školy s pobytovými atrii a podkrovní učebny se zvýšenou výškou. Zápory návrhu jsou přílišná schematičnost a rigidnost zvoleného skladebného systému hmot, dále malá šířka chodeb, nepřehlednost „labyrintu“ chodeb. Problémovým jsou malé rozptylové prostory před třídami a atria budu v naších klimatických podmínkách po většinu času uzavřena.

2. snížená cena – MEPRO s.r.o. – návrh č. 27
Ing.arch. Ivan Březina
Ing.arch. Martin Březina
Ing.arch. Václav Matějka
Ing.arch. Eva Šarochová
Autor pracuje se skupinou 11 domů se sedlovou střechou, jež jsou vzájemně propojeny ve tvaru roštu. Kladem návrhu jsou: měřítková přiměřenost vůči obci – průměrná výška „pavilonu“ je daná přízemím a podkrovím, vnitřní prostředí školy s pobytovými atrii a podkrovní učebny se zvýšenou výškou. Zápory návrhu jsou přílišná schematičnost a rigidnost zvoleného skladebného systému hmot, dále malá šířka chodeb, nepřehlednost „labyrintu“ chodeb. Problémovým jsou malé rozptylové prostory před třídami a atria budu v naších klimatických podmínkách po většinu času uzavřena.

 

2. snížená cena -ZNAMENÍ ČTYŘ - ARCHITEKTI s.r.o. – návrh č. 27 In.arch. Juraj Matula Ing.arch. Richard Sidej Ing.arch. Martin Tycar spolupracující osoby Ing.arch. Slavo Novotný Mykhaylo Slyusar Škola jako archetyp. Největší budova v obci, s pravidelným rastrem oken, školním dvorem a rustikálním výrazem. Návrh v prvním i druhém kole těsně míjel hranici populistického kýče, ale zároveň vzbuzoval diskusi svojí tvrdostí. Tento protiklad může být dobrým signálem. Porota ocenila odvahu přijmout a navrhnout školu tak velkou jaká je, dát jí význam, jasný výraz, detail a urbanisticky učinit školu městotvorným prvkem. Návrh je po pečlivém zkoumání řadou neledabylých rozhodnutí. Nenápadné využití konfigurace terénu a tedy různost výšky školy z různých stran, samozřejmý způsob obsluhy školy – resp. jejího napojení na obec cestou s alejí, prázdný školní dvůr a důvěra v uživatele, že si prostor sami obydlí, centrální křídlo s jídelnou a chodbou – jako neformální společenský prostor s výhledem přes školní dvůr. Všechny tyto drobnosti mohou učinit ze školy u aleje přirozenou součást života dětí, jejich každodenního rituálu. Škola je první setkání dítěte s institucí. Není potřeba tuto skutečnost zastírat, je možné učinit jí samozřejmou a důstojnou.

2. snížená cena -Znamení Čtyř – Architekti s.r.o. – návrh č. 27
In.arch. Juraj Matula
Ing.arch. Richard Sidej
Ing.arch. Martin Tycar
spolupracující osoby
Ing.arch. Slavo Novotný
Mykhaylo Slyusar
Škola jako archetyp. Největší budova v obci, s pravidelným rastrem oken, školním dvorem a rustikálním výrazem. Návrh v prvním i druhém kole těsně míjel hranici populistického kýče, ale zároveň vzbuzoval diskusi svojí tvrdostí. Tento protiklad může být dobrým signálem. Porota ocenila odvahu přijmout a navrhnout školu tak velkou jaká je, dát jí význam, jasný výraz, detail a urbanisticky učinit školu městotvorným prvkem. Návrh je po pečlivém zkoumání řadou neledabylých rozhodnutí. Nenápadné využití konfigurace terénu a tedy různost výšky školy z různých stran, samozřejmý způsob obsluhy školy – resp. jejího napojení na obec cestou s alejí, prázdný školní dvůr a důvěra v uživatele, že si prostor sami obydlí, centrální křídlo s jídelnou a chodbou – jako neformální společenský prostor s výhledem přes školní dvůr. Všechny tyto drobnosti mohou učinit ze školy u aleje přirozenou součást života dětí, jejich každodenního rituálu. Škola je první setkání dítěte s institucí. Není potřeba tuto skutečnost zastírat, je možné učinit jí samozřejmou a důstojnou.

 

AND, spol s.r.o. , architektonický atelier – návrh č. 30 Ing.arch. Vratislav Danda Ing.arch. Pavel Ullmann Ing.arch. Radovan Kupka               Návrh byl vybrán do druhého kola pro své dobré funkční schéma, které skýtalo potenciál pro další propracování projektu. Bohužel tento potenciál nebyl využit a návrh zůstal v rovině typologického cvičení. Oproti prvnímu kolu se tak jedná pouze o minimální posun kde chodby a společné prostory stále tvoří poměrně nepřehledné prostory. Návrh i nadále poněkud rezignuje na urbanistické vztahy k obci a tvoří komplikovanou hmotu s četnými vstupy a zákoutími, která svou vizualitou nepřipomíná školu. V návrhu i nadále chybí velká tělocvična.

AND, spol s.r.o.   – návrh č. 30
Ing.arch. Vratislav Danda
Ing.arch. Pavel Ullmann
Ing.arch. Radovan Kupka
Návrh byl vybrán do druhého kola pro své dobré funkční schéma, které skýtalo potenciál pro další propracování projektu. Bohužel tento potenciál nebyl využit a návrh zůstal v rovině typologického cvičení. Oproti prvnímu kolu se tak jedná pouze o minimální posun kde chodby a společné prostory stále tvoří poměrně nepřehledné prostory. Návrh i nadále poněkud rezignuje na urbanistické vztahy k obci a tvoří komplikovanou hmotu s četnými vstupy a zákoutími, která svou vizualitou nepřipomíná školu. V návrhu i nadále chybí velká tělocvična.

 

Vojtěch Sosona – návrh č. 48 Helena Suchá Ing.arch. Zdeněk Rozhbauer Návrh byl do druhého kola vybrán pro svůj jasný koncept a smysl pro práci s přirozeným osvětlením. „Syrovost“ vnitřních prostor byla přičítána prvnímu koncepčnímu kolu a porota čekala v kole druhém citlivější přístup vzhledem k budoucím uživatelům stavby. Bohužel tato očekávání se nenaplnila a škola si zachovala svůj přísný klášterní charakter i v interiéru. Jednoznačné plus je řešení šaten a způsob jejich osvětlení. Diskutabilní je využitelnost travnatého školního dvoru a absence zvýraznění hlavního vstupu do školy. Jako problematická se jeví i navržená etapizace.

Ing.arch. Vojtěch Sosna – návrh č. 48
bc. Helena Suchá
doc. Ing.arch. Zdeněk Rothbauer
Návrh byl do druhého kola vybrán pro svůj jasný koncept a smysl pro práci s přirozeným osvětlením. „Syrovost“ vnitřních prostor byla přičítána prvnímu koncepčnímu kolu a porota čekala v kole druhém citlivější přístup vzhledem k budoucím uživatelům stavby. Bohužel tato očekávání se nenaplnila a škola si zachovala svůj přísný klášterní charakter i v interiéru. Jednoznačné plus je řešení šaten a způsob jejich osvětlení. Diskutabilní je využitelnost travnatého školního dvoru a absence zvýraznění hlavního vstupu do školy. Jako problematická se jeví i navržená etapizace.

 

 

 
Parse error: syntax error, unexpected 'endif' (T_ENDIF) in /www/doc/www.novaskolapsary.cz/www/wp-content/themes/architekttheme/footer.php on line 4