I kolo

1 Urbanismus, vztah k obci: - schematická hmota bez vztahu k měřítku obce, + nízká proporce. Architektura: příliš schematické řešení fasád „bez oken“. Architektura je přiměřená spíše prostředí jižnějších zemí.

1
Ing. Lastrucci Sauro
Ing. Riccetti Marcello
Ing.arch. Starace Giovanna
Ing. Matteucci Silvia
Ing. Moretti Cesare
Urbanismus, vztah k obci: – schematická hmota bez vztahu k měřítku obce, + nízká proporce.
Architektura: příliš schematické řešení fasád „bez oken“. Architektura je přiměřená spíše prostředí jižnějších zemí.

 

 

 

 

2 dott.arch. Ebrico Porro dott.arch.Francesco Volante Koncepčně čistý návrh pavilónové školy. Jednoduchý a srozumitelný dispozičně i provozně. Lapidární a realistický konstrukčně. Tvarově rafinované prostorové schéma přináší komfortní a přitom neokázalé vnitřní prostory. Pečlivá inženýrská práce se světlem, osluněním a vnitřním klimatem školy. Právě ona nekompromisnost a čistota koncepce pavilonů přinesla pochybnost, zda je škola tohoto typu vhodná do českého prostředí. Jak výrazem, tak způsobem užívání - vzhledem ke zdejším klimatickým podmínkám. Přecházení dětí z I. stupně do jídelny a především tělocvičny venkovním prostorem porota nezhodnotila jako vhodné.

2
dott.arch. Ebrico Porro
dott.arch.Francesco Volante
Koncepčně čistý návrh pavilónové školy. Jednoduchý a srozumitelný dispozičně i provozně. Lapidární a realistický konstrukčně. Tvarově rafinované prostorové schéma přináší komfortní a přitom neokázalé vnitřní prostory. Pečlivá inženýrská práce se světlem, osluněním a vnitřním klimatem školy. Právě ona nekompromisnost a čistota koncepce pavilonů přinesla pochybnost, zda je škola tohoto typu vhodná do českého prostředí. Jak výrazem, tak způsobem užívání – vzhledem ke zdejším klimatickým podmínkám. Přecházení dětí z I. stupně do jídelny a především tělocvičny venkovním prostorem porota nezhodnotila jako vhodné.

3 Urbanismus, vztah k obci: - formální příliš rigidní ortogonální skladba hmot. „Typologická“ pravoúhlá skladba půdorysů působí v prostředí rostlé obce nepřirozeně.  Architektura: + sympaticky jednoduchý architektonický výraz, přiměřený veřejné investici, - osciluje na hranici banality.

3
Ing.arch. Gabriela Blažková
Ing.arch. Veronika Dobešová
Ing. Radim Smolka
Ing. Josef Remeš
Urbanismus, vztah k obci: – formální příliš rigidní ortogonální skladba hmot. „Typologická“ pravoúhlá skladba půdorysů působí v prostředí rostlé obce nepřirozeně.
Architektura: + sympaticky jednoduchý architektonický výraz, přiměřený veřejné investici, – osciluje na hranici banality.

4 Urbanismus, vztah k obci: -“zakopaný“ špatně čitelný soubor ortogonálních plochých hmot bez vztahu k prostředí a geniu loci obce.  Architektura: - formální kompozice hranolů, zůstává duchem v 90. letech 20. století.

4
Ing.arch. Katarína Maršalová
Ing. Sven Szokolay
Ing.arch. Miroslav Tomík
Urbanismus, vztah k obci: -“zakopaný“ špatně čitelný soubor ortogonálních plochých hmot bez vztahu k prostředí a geniu loci obce.
Architektura: – formální kompozice hranolů, zůstává duchem v 90. letech 20. století.

5 Urbanismus, vztah k obci: + výškově měřítkově velmi dobře rozvržený soubor, citlivě osazený do krajiny. Půdorysná velikost křídel je na hranici rozměrové přiměřenosti.  Architektura: adekvátní vůči potřebám školy středně velké obce. Záporem zvoleného hvězdicovitého systému jsou klínové špatně osvětlené prostory mezi fasádami při vzájemném dotyku. Návrh nezískal i přes kladný ohlas v porotě dostatečný počet hlasů pro postup do dalšího kola soutěže.

5
Ing.arch. Martin Neruda
Ing.arch. Petr Hanzal
Ing.arch. Jana Št´astná
Ing. Jiří Václavů
Urbanismus, vztah k obci: + výškově měřítkově velmi dobře rozvržený soubor, citlivě osazený do krajiny. Půdorysná velikost křídel je na hranici rozměrové přiměřenosti.
Architektura: adekvátní vůči potřebám školy středně velké obce. Záporem zvoleného hvězdicovitého systému jsou klínové špatně osvětlené prostory mezi fasádami při vzájemném dotyku. Návrh nezískal i přes kladný ohlas v porotě dostatečný počet hlasů pro postup do dalšího kola soutěže.

6 Urbanismus, vztah k obci: - budova bez měřítkového i výrazového vztahu k obci. Architektura: - cizorodá, schematická

6
A3a s.r.o.
Ing.arch. Peter Léneyi
Ing.arch. Marián Lucký
Ing.arch. Ondrej Marko
Ing.arch. Marek Harčarík
Ing.arch. Martin Chren
Urbanismus, vztah k obci: – budova bez měřítkového i výrazového vztahu k obci. Architektura: – cizorodá, schematická

7 Jeden z návrhů, který se s velkým objemem resp. obsáhlým stavebním programem vypořádal rozčleněním objemu do plošné struktury sobě podobných, vzájemně propojených archetypů venkovských domů či stodol. Porota vnímá kultivovanost návrhu, jemnost detailu. Zároveň však konstatuje, že členění do fragmentů znečitelňuje výraz školy, přináší složitost stavební a především provozní. Obraz školy, jako srostlice víceméně celoprosklených hospodářských stavení je diskutabilní.

7
Ing.Arch. Peter Moravčík
Ing.Arch.Mgr.Art Ondrej Kurek
Ing.Arch. Tomáš Krištek
Martin Mikovčák
Jeden z návrhů, který se s velkým objemem resp. obsáhlým stavebním programem vypořádal rozčleněním objemu do plošné struktury sobě podobných, vzájemně propojených archetypů venkovských domů či stodol. Porota vnímá kultivovanost návrhu, jemnost detailu. Zároveň však konstatuje, že členění do fragmentů znečitelňuje výraz školy, přináší složitost stavební a především provozní. Obraz školy, jako srostlice víceméně celoprosklených hospodářských stavení je diskutabilní.

8 Přehledný, jasně čitelný koncept členění školy na jednotlivé stupně i doplňkové funkce. Nástupní prostor urbanisticky vhodně napojený na centrum obce. Soustředění učeben obou stupňů kolem atrií vytváří příznivý, dobře kontrolovatelný prostor pro přestávky a volný čas.  Shodné dispoziční řešení výukových prostor obou stupňů je z hlediska rozdílného přístupu k výuce nevhodné. Kompaktní řešení celého areálu školy vnáší do rozptýlené struktury okolní zástavby příliš velké měřítko. Architektonické řešení je nepřesvědčivé.

8
Ing.arch. Karel Prášil
Přehledný, jasně čitelný koncept členění školy na jednotlivé stupně i doplňkové funkce. Nástupní prostor urbanisticky vhodně napojený na centrum obce. Soustředění učeben obou stupňů kolem atrií vytváří příznivý, dobře kontrolovatelný prostor pro přestávky a volný čas. Shodné dispoziční řešení výukových prostor obou stupňů je z hlediska rozdílného přístupu k výuce nevhodné. Kompaktní řešení celého areálu školy vnáší do rozptýlené struktury okolní zástavby příliš velké měřítko. Architektonické řešení je nepřesvědčivé.

9 Urbanismus, vztah k obci: + dobře zvolené měřítko a velikosti staveb vůči kontextu obce. Architektura: - pro prostředí středočeské obce cizorodé architektonické řešení a výraz. Návrh evokuje dojem citace několika konkrétních zahraničních projektů

9
Šrámková architekti, s.r.o.
Ing.arch. Lukáš Ehl
Ing.arch. Tomaš Koumar
Prof.Ing.akad.arch. Alena Šrámková
spolupracující
Jan Lankaš
Urbanismus, vztah k obci: + dobře zvolené měřítko a velikosti staveb vůči kontextu obce.
Architektura: – pro prostředí středočeské obce cizorodé architektonické řešení a výraz. Návrh evokuje dojem citace několika konkrétních zahraničních projektů

10 Jasně čitelný, přehledný koncept s dobrou urbanistickou vazbou na centrum obce. Soustředění jednotlivých pavilonů (I. a II. stupeň, tělocvičny a hlavní budova) kolem centrálního prostoru – auly vytváří příznivý, dobře využitelný shromažďovací prostor, vhodný pro pořádání různých doplňkových akcí. Rafinované průhledy z tohoto prostoru nabízejí zajímavý kontakt s okolím. Vhodně je navržen rozdílný charakter výukových prostor obou stupňů. Návrh je promyšlený, provozně dobře fungující. Objemy jednotlivých pavilonů ale vnášejí do prostředí příliš velké měřítko vzhledem k charakteru okolní zástavby.

10
Ing.arch. Martin Štofira
DI archNL David Pasek
Ing.arch. Radovan Zelík
Ing.arch. Radovan Zelenák
Jasně čitelný, přehledný koncept s dobrou urbanistickou vazbou na centrum obce. Soustředění jednotlivých pavilonů (I. a II. stupeň, tělocvičny a hlavní budova) kolem centrálního prostoru – auly vytváří příznivý, dobře využitelný shromažďovací prostor, vhodný pro pořádání různých doplňkových akcí. Rafinované průhledy z tohoto prostoru nabízejí zajímavý kontakt s okolím. Vhodně je navržen rozdílný charakter výukových prostor obou stupňů. Návrh je promyšlený, provozně dobře fungující. Objemy jednotlivých pavilonů ale vnášejí do prostředí příliš velké měřítko vzhledem k charakteru okolní zástavby.

11 Urbanismus, vztah k obci: forma půlkruhu i měřítko stavby je bez vztahu ke kontextu obce Architektura: evokuje rezidenční nebo hotelový typ architektury

11
Ing. Mária Párová PhD.
Ing. David Chlíbek
Pavla Kosařová
Ing. Martin Kálal
Urbanismus, vztah k obci: forma půlkruhu i měřítko stavby je bez vztahu ke kontextu obce Architektura: evokuje rezidenční nebo hotelový typ architektury

12 Urbanismus, vztah k obci: - prezentace není dostatečně srozumitelná, aby bylo možné posoudit zařazení do kontextu obce. Architektura: nečitelné a schematické grafy namísto půdorysů, ani málo čitelné vizualizace nedávají možnost architekturu hodnotit, ani zařadit. Struktury vertikálních lamel nejsou v panoramatu obce logické jako vyjádření školní stavby.

12
Ing.Arch. Miroslav Stach
Ing.Arch. Jana Pavelcová
Ing. Jan Slavata
Urbanismus, vztah k obci: – prezentace není dostatečně srozumitelná, aby bylo možné posoudit zařazení do kontextu obce. Architektura: nečitelné a schematické grafy namísto půdorysů, ani málo čitelné vizualizace nedávají možnost architekturu hodnotit, ani zařadit. Struktury vertikálních lamel nejsou v panoramatu obce logické jako vyjádření školní stavby.

13 Urbanismus, vztah k obci: - těžké a mohutné cihelné ortogonální hmoty s plochými střechami nepůsobí souladným dojmem s kontextem obce. Architektura: výrazově odpovídá spíše 60-70. letům 20. století.

13
Ing.arch. Michaela Dejdarová
Ing.arch. Jan Holub
Urbanismus, vztah k obci: – těžké a mohutné cihelné ortogonální hmoty s plochými střechami nepůsobí souladným dojmem s kontextem obce.
Architektura: výrazově odpovídá spíše 60-70. letům 20. století.

14 Urbanismus, vztah k obci: + škola jakožto soubor barevných propojených pavilonů, proložených zelení působí relativně logicky a srozumitelně při pohledu od příjezdové komunikace na vstupní partii - problematicky a tvrdě působí žlutá a bílá hmota v pohledu od západu. Architektura: na návrhu je sympatický pokus o hledání svěžího, soudobého prostředí pro děti. Pro většinu poroty se však zdá být přehnaný a neúměrný kontextu středočeské obce. Architektura by byla vhodná spíše do jižnějších zemí.

14
Mgr.akad.arch. Radka Kurčíková
Urbanismus, vztah k obci: + škola jakožto soubor barevných propojených pavilonů, proložených zelení působí relativně logicky a srozumitelně při pohledu od příjezdové komunikace na vstupní partii – problematicky a tvrdě působí žlutá a bílá hmota v pohledu od západu. Architektura: na návrhu je sympatický pokus o hledání svěžího, soudobého prostředí pro děti. Pro většinu poroty se však zdá být přehnaný a neúměrný kontextu středočeské obce. Architektura by byla vhodná spíše do jižnějších zemí.

15 Urbanismus, vztah k obci: - snaha autora o měřítkové přiřazení do prostředí obce vyznívá kvůli přehnanému opakování stejného prvku naprázdno. Architektura: soubor se bezdůvodně rozpadá do příliš velkého počtu stejných elementů a stává se nečitelným a neekonomickým.

15
Cigler Marani Architects a.s.
Doc.Ing.arch. Jakub Cigler
spolupracující:
Ing.arch. Tereza Ciglerová
Ing.arch. Martina Zachariášová
Ing.arch. Huong Nguyen
Ing.arch Adéla Prchlíková
Ing.arch. Tereza Dědková
Adam Cigler
Urbanismus, vztah k obci: – snaha autora o měřítkové přiřazení do prostředí obce vyznívá kvůli přehnanému opakování stejného prvku naprázdno.
Architektura: soubor se bezdůvodně rozpadá do příliš velkého počtu stejných elementů a stává se nečitelným a neekonomickým

16 Urbanismus, vztah k obci, architektura : -návrh nereflektuje kontext obce ani v urbanismu ani v architektonickém řešení.

Architektonické studio Gama s.r.o.
Doc.Ing.Arch. Zbyšek Stýblo
Ing. Marek Povolný
Urbanismus, vztah k obci, architektura : -návrh nereflektuje kontext obce ani v urbanismu ani v architektonickém řešení.

17 Urbanismus, vztah k obci: + měřítkově i výrazově přiměřená stavba, přehledně a čitelně zformovaná vstupní partie. Jihovýchodní křídlo již poněkud vybočuje z měřítka obce. Architektura: klidná, civilní architektura, přiměřené místu i účelu. Nejednoznačně bylo vnímáno šedové zastřešení v siluetě školy. Návrh byl hodnocen celkově kladně, avšak nedosáhl potřebný počet hlasů pro postup do dalších fází.

17
City Work s.r.o.
Akad.arch. Václav Alda
Ing.arch. Peter Jurášek
Ing.arch. MgA Juraj Sonlajtner
Ing.arch. Jan Mizera
Urbanismus, vztah k obci: + měřítkově i výrazově přiměřená stavba, přehledně a čitelně zformovaná vstupní partie. Jihovýchodní křídlo již poněkud vybočuje z měřítka obce.
Architektura: klidná, civilní architektura, přiměřené místu i účelu. Nejednoznačně bylo vnímáno šedové zastřešení v siluetě školy. Návrh byl hodnocen celkově kladně, avšak nedosáhl potřebný počet hlasů pro postup do dalších fází.

18 Urbanismus, vztah k obci: soustava pěti nezávisle stojících pavilonů směřujících paprskovitě k jakési „návsi“ má ambici vytvořit v obci nový veřejný prostor, což je velmi pozitivní snaha. Tím že jsou však všechny pavilony schematizovány do stejného výrazu, působí celý soubor (byť rozdělený) příliš těžce a objemně. Architektura: autor se snaží architekturu abstrahovat od detailu do formy objemů, což v kulturním prostředí současné české obce působí spíše jako manýra.

18
Tomáš Bindr
Petr Doležal
spolupracující:
Tomáš Zahuta
Jaroslav Klega
Urbanismus, vztah k obci: soustava pěti nezávisle stojících pavilonů směřujících paprskovitě k jakési „návsi“ má ambici vytvořit v obci nový veřejný prostor, což je velmi pozitivní snaha. Tím že jsou však všechny pavilony schematizovány do stejného výrazu, působí celý soubor (byť rozdělený) příliš těžce a objemně.
Architektura: autor se snaží architekturu abstrahovat od detailu do formy objemů, což v kulturním prostředí současné české obce působí spíše jako manýra.

19 Kvalitní a přehledný vnitřní prostor. Špatně navržené fázování budoucí výstavby. Vnější měřítko objektu se vymyká kontextu obce.

19
Ing.arch. Jan Slanina
Ing.arch. Magdaléna Vildová
spolupracující:
Ing.arch. Jan Seyček
Kvalitní a přehledný vnitřní prostor. Špatně navržené fázování budoucí výstavby.
Vnější měřítko objektu se vymyká kontextu obce

20 Urbanistické propojení s obcí, dispoziční řešení a prostorové schéma budovy je srozumitelné a uvěřitelné. Nabízený komfort viditelný. Vnější výraz je ledabylý. Anonymní administrativní budova či výrobní areál je formálně doplněn hravými barevnými prvky,jako případný signál sdělující obsah budovy.

20
Bogár Králik Urban
Ing.arch. Michal Bogár
Ing.arch. L´ubomír Králik
Ing.arch. L´udovit Urban
spolupracující:
Ing.arch. Vladimír Buc
Ing.arch. Tomáš Molnár
Ing.arch. Martin Nagy
Urbanistické propojení s obcí, dispoziční řešení a prostorové schéma budovy je srozumitelné a uvěřitelné. Nabízený komfort viditelný. Vnější výraz je ledabylý. Anonymní administrativní budova či výrobní areál je formálně doplněn hravými barevnými prvky,jako případný signál sdělující obsah budovy.

21 Soubor ortogonálních relativně nízkých podélných hmot „soudobého“ výrazu bez logické výrazové vazby ke kontextu obce. Architektonický je to formální kompozice hranolů, evokující spíše architekturu obytného souboru než školu.

21
Ing.arch. Marcel Ružička
Soubor ortogonálních relativně nízkých podélných hmot „soudobého“ výrazu bez logické výrazové vazby ke kontextu obce. Architektonický je to formální kompozice hranolů, evokující spíše architekturu obytného souboru než školu.

22 Škola vhodně propojena s obcí, jasný vstup. Lapidární půdorys, ale zároveň nevhodná orientace učeben II. stupně výhradně ke komunikaci. Problematická je rozdílnost výrazu budovy od obce a k obci. Fasáda od obce je monumentem, který je v kontextu neadekvátní.

22
Ing.arch. Hana Seho
Bc. Ondřej Nosek
Martin Král
Škola vhodně propojena s obcí, jasný vstup. Lapidární půdorys, ale zároveň nevhodná orientace učeben II. stupně výhradně ke komunikaci. Problematická je rozdílnost výrazu budovy od obce a k obci. Fasáda od obce je monumentem, který je v kontextu neadekvátní.

23 Urbanisticky je orientace hlavního vstupu do areálu směrem do zahrad budoucích rodinných domků nevhodná. Prostorové schéma je racionální ale mimo kontext. Školní areál městského charakteru stojící v polích na kraji obce.

23
Ing.arch. Jitka Paroubková
Urbanisticky je orientace hlavního vstupu do areálu směrem do zahrad budoucích rodinných domků nevhodná. Prostorové schéma je racionální ale mimo kontext. Školní areál městského charakteru stojící v polích na kraji obce.

24 Pokus o empirické hledání rostlé struktury je sympatický. Výsledek je bohužel nedobrý. Neúčelnost skladby vnitřního prostoru je evidentní z půdorysů. Stejně tak nejasná orientace v komplexu a především odtažitost komplexu-vesničky od obce. Celý komplex připomíná objekt individuálního bydlení, který plánuje být co nejvíce separovaný nejen od obce, ale víceméně od všeho původního či nepřizpůsobivého. Objekt sám sobě vytváří terén i kontext.

24
SLA s.r.o.
Michal Sulo
Miriam Lišková
spolupracující:
Marián Dušinský
Pokus o empirické hledání rostlé struktury je sympatický. Výsledek je bohužel nedobrý. Neúčelnost skladby vnitřního prostoru je evidentní z půdorysů. Stejně tak nejasná orientace v komplexu a především odtažitost komplexu-vesničky od obce. Celý komplex připomíná objekt individuálního bydlení, který plánuje být co nejvíce separovaný nejen od obce, ale víceméně od všeho původního či nepřizpůsobivého. Objekt sám sobě vytváří terén i kontext.

25 Celý komplex připomíná objekt individuálního bydlení, který plánuje být co nejvíce separovaný nejen od obce, ale víceméně od všeho původního či nepřizpůsobivého. Objekt sám sobě vytváří terén i kontext.

25
RO_AR
mgr.inž.arch. Szymon Rozwalka
bc. Darina Bartková
bc. Adéla Kyselová
bc. Žofia Lakomčíková
bc. Barbora Látalová
bc. Jana Liptáková
bc. Hana Svobodová
Celý komplex připomíná objekt individuálního bydlení, který plánuje být co nejvíce separovaný nejen od obce, ale víceméně od všeho původního či nepřizpůsobivého. Objekt sám sobě vytváří terén i kontext.

26 Celé prostorové schéma quasirostlé struktury by mohlo být jednou z odpovědí na kontext rostlé obce. Bohužel je navenek prezentována pláštěm s rozehranými okny, který celému návrhu dává jinou referenci. Charakter půdorysu se nejeví jako špatný, křivolakost chodeb by mohlo vytvořit neformální a přitom srozumitelné prostředí.

26
M.A. Svatopluk Sládeček
spolupracující:
Ing.arch. Ondřej Fabián
Bc. Markéta Míčová
Celé prostorové schéma quasirostlé struktury by mohlo být jednou z odpovědí na kontext rostlé obce. Bohužel je navenek prezentována pláštěm s rozehranými okny, který celému návrhu dává jinou referenci.
Charakter půdorysu se nejeví jako špatný, křivolakost chodeb by mohlo vytvořit neformální a přitom srozumitelné prostředí.

29 Dispozičně a urbanisticky racionální návrh, který nabízí dobrý vnitřní komfort a nenáročný provoz se použitím abstraktního pláště stal nečitelným a výrazově zaměnitelným za administrativní budovu

29
ADR s.r.o.
Mgr.A. Petr Kolář
Mgr.A. Aleš Lapka
spolupracující:
Ing. Tomáš Bárta
Ing.arch. Martin Kuklík
Dispozičně a urbanisticky racionální návrh, který nabízí dobrý vnitřní komfort a nenáročný provoz se použitím abstraktního pláště stal nečitelným a výrazově zaměnitelným za administrativní budovu

31 Jeden z nejlépe urbanisticky řešených projektů, který je úměrný měřítkem a svým výrazem. Porota oceňuje snahu o zemitost návrhu, hmatatelnost, osahatelnost a reálnost všech prostorů. Svým urbanistickým řešením se komplex školy pokouší navázat na obec jako veliký statek, který se na konec vymkl autorovi funkčními a typologickými vazbami. Bohužel návrh obsahuje řadu chyb, pro které nemohl být vybrán do druhého kola. Zejména se jedná o orientaci tříd vůči dennímu osvětlení a absence propojení prvního stupně suchou nohou do jídelny a nepřesvědčivá je i délka chodeb.

MgA. Ing.arch. Petr Uhlík
Ing.arch. Jan Šorm
Bc Gabriela Králová
spolupracující:
Ing.arch. Přemysl Jurák
Kateřina Krupičková
Jeden z nejlépe urbanisticky řešených projektů, který je úměrný měřítkem a svým výrazem. Porota oceňuje snahu o zemitost návrhu, hmatatelnost, osahatelnost a reálnost všech prostorů. Svým urbanistickým řešením se komplex školy pokouší navázat na obec jako veliký statek, který se na konec vymkl autorovi funkčními a typologickými vazbami. Bohužel návrh obsahuje řadu chyb, pro které nemohl být vybrán do druhého kola. Zejména se jedná o orientaci tříd vůči dennímu osvětlení a absence propojení prvního stupně suchou nohou
do jídelny a nepřesvědčivá je i délka chodeb.

32 Provozně dobře zpracovaný návrh, deformace pravoúhlých půdorysů vytváří komfortní prostředí. Dům bohužel není ve své mnoho výrazovosti přesvědčivý jako celek.

32
Ing.arch. Radim Horák
Ing.arch. Radka Neumanová
Ing. Ondřej Kubla
Provozně dobře zpracovaný návrh, deformace pravoúhlých půdorysů vytváří komfortní prostředí. Dům bohužel není ve své mnoho výrazovosti přesvědčivý jako celek.

33 Jasný a přehledný půdorys s velkoryse pojatými společnými prostorami a zajímavě řešenými odpočinkovými prostorami prvního stupně. Návrh doplácí na snahu o jednopodlažní řešení, které generuje velkou zastavěnost pozemku. Vzhledem k velké roztříštěnosti stavby dochází k potlačení charakteru školy.

33
Ing. et Ing.arch. Rudolf Mueller
Ing.arch. Petr Kadaňka
spolupracující:
MgA. Jakub Rafael
VIZarch s.r.o.
Jasný a přehledný půdorys s velkoryse pojatými společnými prostorami a zajímavě řešenými odpočinkovými prostorami prvního stupně. Návrh doplácí na snahu o jednopodlažní řešení, které generuje velkou zastavěnost pozemku. Vzhledem k velké roztříštěnosti stavby dochází k potlačení charakteru školy.

34 Výraz spíše bytového domu než školy. Výrazově nejasný vstup do objektu. Některé třídy jsou osvětlované zeshora k dosažení formálního vizuálního efektu na fasádě. Kvalitní a jednoduché půdorysné řešení je v rozporu s formálností pláště a tvaru domu.

34
ng.arch. Barbora Ponešová
Bc. Marek Petrík
Bc. Jakub Stýblo
Ing.arch. Nina Ličková
spolupracující:
Ing.arch. Marcela Chylíková
Výraz spíše bytového domu než školy. Výrazově nejasný vstup do objektu. Některé třídy jsou osvětlované zeshora k dosažení formálního vizuálního efektu na fasádě. Kvalitní a jednoduché půdorysné řešení je v rozporu s formálností pláště a tvaru domu.

35 Škola má spíše výraz městského gymnázia. Stavba svojí ambicí výrazně přesahuje charakter obrazu školy na malém městě a v místním kontextu. Dobře fungující provoz.

35
Ing.arch. Milan Joja
Ing.arch. Karel Kubza
Ing.arch. David Mikulášek
Ing.arch. Jitka Št´astná
Škola má spíše výraz městského gymnázia. Stavba svojí ambicí výrazně přesahuje charakter obrazu školy na malém městě a v místním kontextu. Dobře fungující provoz.

36 Optimální provozní schéma bez vztahu k architektuře. Měřítko i výraz zvolené formy neodpovídá charakteru místa. Nepřesvědčivá etapizace. Problematický nástupní prostor i vstup.

36
Studio Archanti
Martin Daněk
Ing.arch. Martin Doležel
Ing. Klára Stachová
spolupracující:
Bc. Markéta Ravčuková
Optimální provozní schéma bez vztahu k architektuře. Měřítko i výraz zvolené formy neodpovídá charakteru místa. Nepřesvědčivá etapizace. Problematický nástupní prostor i vstup.

37 Návrh dobře pracuje s měřítkem a orientací vůči světovým stranám. Naproti tomu je půdorys ve svém celku nekompaktní a neuspořádaný. Umístěním šaten do suterénních prostor dochází ke křížení čistého a špinavého provozu a znemožňuje dohled pro personál. Využití monofunkčních spojovacích chodeb není přesvědčivé řešení.

37
Lang Špinar Atelier s.r.o.
Ing.arch. Aleš Lang
Návrh dobře pracuje s měřítkem a orientací vůči světovým stranám. Naproti tomu je půdorys ve svém celku nekompaktní a neuspořádaný. Umístěním šaten do suterénních prostor dochází ke křížení čistého a špinavého provozu a znemožňuje dohled pro personál. Využití monofunkčních spojovacích chodeb není přesvědčivé řešení.

38 Měřítkově na první pohled příznivá struktura, přesto plošně veliký objekt, hlavně vlivem “podnože”. Některé třídy problematicky orientovány pouze do atria, Předimenzované společné a komunikační prostory.

38
4A architekti s.r.o.
Ing.arch. Peter Hudák
Ing.arch. Radim Oblouk
Ing.arch. Michaela Pišoft
Ing.arch. Simona Benátská
Ing.arch. Zuzana Rutová
Ing.arch. Martin Tomášek
Bc. Jan Tesárek
spolupracující:
Ing.arch. Tereza Kupková
Ing.arch. Šimon Dočekal
Měřítkově na první pohled příznivá struktura, přesto plošně veliký objekt, hlavně vlivem “podnože”. Některé třídy problematicky orientovány pouze do atria, Předimenzované společné a komunikační prostory.

39 Diskutabilní návrh. Stavba jednoznačně nepatří do prostředí české obce. Je to její zápor, ale paradoxně zároveň její největší klad. Výrazově laskavá dřevostavba, takřka prefabrikovaného výrazu, která není určena specificky nikam, tedy zároveň kamkoliv. Odhadem u ní lze předpokládat široký konsenzus kladného přijetí od rodičů i dětí. Potlačení vizuální agresivity a vnucování vkusu malým dětem je u školy kladem. Návrh však porota nepovažuje za dobrý. V kontextu výše řečeného je prostorové schéma a zejména pak půdorysy školy absurdně komplikované.

39
Ing.arch. Petr Synovec
Ing.arch. Luděk Černý
spolupracující:
Ing.arch. Lucie Datinská
Diskutabilní návrh. Stavba jednoznačně nepatří do prostředí české obce. Je to její zápor, ale paradoxně zároveň její největší klad. Výrazově laskavá dřevostavba, takřka prefabrikovaného výrazu, která není určena specificky nikam, tedy zároveň kamkoliv. Odhadem u ní lze předpokládat široký konsenzus kladného přijetí od rodičů i dětí. Potlačení vizuální agresivity a vnucování vkusu malým dětem je u školy kladem. Návrh však porota nepovažuje za dobrý. V kontextu výše řečeného je prostorové schéma a zejména pak půdorysy školy absurdně komplikované.

40 Vhodné umístění na pozemku i vzhledem k napojení na centrum obce. Správně oddělené vstupy jednotlivých stupňů, přiměřená velikost společných prostor. Racionálnímu a útulnému prostorovému schématu uškodilo bezdůvodné formální zpracování fasády

40
Jan Adámek
Kristýna Pavelková
Zdenka Steinerová
Vhodné umístění na pozemku i vzhledem k napojení na centrum obce. Správně oddělené vstupy jednotlivých stupňů, přiměřená velikost společných prostor. Racionálnímu a útulnému prostorovému schématu uškodilo bezdůvodné formální zpracování fasády.

41 Jednoduchý tvar, racionální dobrý půdorys, ale spíše velkoměstská architektura, Stavba svojí ambicí výrazně přesahuje charakter obrazu školy na malém městě. Příliš monumentální.

41
Ing.arch. Vladimír Krátký
Dipl.arch. Luis Marques
Ing.arch. Ivan Šmejc
Jednoduchý tvar, racionální dobrý půdorys, ale spíše velkoměstská architektura, Stavba svojí ambicí výrazně přesahuje charakter obrazu školy na malém městě. Příliš monumentální.

42 Nepřesvědčivý vstup neodpovídající okolnímu měřítku. Příliš monumentální charakter objektu pro dané prostředí a kontext. Problematické propojení provozu I. a II. stupně v prvním patře. Jinak dobře fungující provoz.

42
ZONA architekti s.r.o.
Martin Belica
Pavel Špringl
Leoš Zeman
spolupracující:
Jana Tomíčková
Nepřesvědčivý vstup neodpovídající okolnímu měřítku. Příliš monumentální charakter objektu pro dané prostředí a kontext. Problematické propojení provozu I. a II. stupně v prvním patře. Jinak dobře fungující provoz.

44 Kompaktní návrh, který svých charakterem připomíná spíše bytový dům. Nevhodné, vzhledem ke křížení provozů, je umístění prvního stupně za stupeň druhý. Taktéž umístění školky na konci pozemku je nepraktické. Umístěním šaten do suterénních prostor dochází ke křížení čistého a špinavého provozu a znemožňuje dohled pro personál.

44
Ing.arch. Ing. Tomáš Lohniský
Ing.arch. Eva Brandová
Bc. David Grulich
Bc. Markéta Hladíková
Kompaktní návrh, který svých charakterem připomíná spíše bytový dům. Nevhodné, vzhledem ke křížení provozů, je umístění prvního stupně za stupeň druhý. Taktéž umístění školky na konci pozemku je nepraktické. Umístěním šaten do suterénních prostor dochází ke křížení čistého a špinavého provozu a znemožňuje dohled pro personál.

45 Inspirace návsí je transformována do předimenzovaného atria. Návrh, přestože používá archetypalní prvky, nerespektuje urbanismus obce. Problematické umístění venkovního hřiště. Návrh nerespektuje výhledovou dopravní situaci.

45
H3Tarchitekti
Ing.arch. Jiří Ksandr
MgA. Vít Šimek
MgA. Štěpán Řehoř
Ing.arch. Veronika Veselá
Inspirace návsí je transformována do předimenzovaného atria. Návrh, přestože používá archetypalní prvky, nerespektuje urbanismus obce. Problematické umístění venkovního hřiště. Návrh nerespektuje výhledovou dopravní situaci.

46 Formální a chaotické řešení prostorového schématu i vizuality objektu není šťastné pro budovu základní školy Zajímavý prostor atria s průhledy do okolí.

46
Oresta spol. s.r.o.
Ing.arch Vít Čermák
Dott.Arch. Pietro Giuffrida
Ing.arch. Dalena Čermáková
Formální a chaotické řešení prostorového schématu i vizuality objektu není šťastné pro budovu základní školy Zajímavý prostor atria s průhledy do okolí.

47 Srozumitelnému půdorysu, který záměrně pracuje s deformacemi prostoru, uškodila chaotická a nepřesvědčivá vizualita objektů.

47
Ing.arch. Jan Márton
Ing.arch. Milan Valeš
Ing.arch. Daniela Vlčková
Ing.arch. Petr Klápště
spolupracující:
Ing. Eva Klápšt´ová
Srozumitelnému půdorysu, který záměrně pracuje s deformacemi prostoru, uškodila chaotická a nepřesvědčivá vizualita objektů.

49 Projekt není přesvědčivým zpracováním organické architektury, navíc tento charakter neodpovídá českým zvyklostem a představě o škole. Návrh rezignuje na urbanistické vazby či souvislosti a spíše mu dominuje dopravní obsluha, která ovšem vzbuzuje pochybnosti o funkčnosti. Nevhodné je i umístění školky vzhledem k dostupnosti a stejný charakter tříd pro první a druhý stupeň.

49
akad.arch. Oldřich Hozman
spolupracující:
Filip Hozman
Jan Kůla
Projekt není přesvědčivým zpracováním organické architektury, navíc tento charakter neodpovídá českým zvyklostem a představě o škole. Návrh rezignuje na urbanistické vazby či souvislosti a spíše mu dominuje dopravní obsluha, která ovšem vzbuzuje pochybnosti o funkčnosti. Nevhodné je i umístění školky vzhledem k dostupnosti a stejný charakter tříd pro první a druhý stupeň.

50 Slušně zpracovaný projekt, kterému nelze nic zásadního vytknout. Porota ovšem neshledala žádnou přidanou hodnotu návrhu, pro kterou by měl být tento projekt posuzován v dalším kole.

50
Ing.arch. Marek Lehmann
Ing.arch. Jan Malec
Ing.arch. Michala Navrátilová
Ing.arch. Pavla Červová
Ing.arch. Jana Vančurová
Bc. Katarína Šimková
Slušně zpracovaný projekt, kterému nelze nic zásadního vytknout. Porota ovšem neshledala žádnou přidanou hodnotu návrhu, pro kterou by měl být tento projekt posuzován v dalším kole.

51 Návrh je nepřesvědčivý svým urbanistickým konceptem. Funkčně se jedná o zajímavé řešení které je ve svém důsledku až příliš schematické. Prvky venkovské architektury působí nepřesvědčivě a místy překombinovaně. Porota nepochopila smysl a účel střešní konstrukce nad vstupním objektem.

51
Ing.arch. Daniel Kubiš
Ing.arch. Eva Belláková
Ing.arch. Katarína Bergerová
Ing.arch. Martin Hudec
Bc. Peter Gašpar
Návrh je nepřesvědčivý svým urbanistickým konceptem. Funkčně se jedná o zajímavé řešení které je ve svém důsledku až příliš schematické. Prvky venkovské architektury působí nepřesvědčivě a místy překombinovaně. Porota nepochopila smysl a účel střešní konstrukce nad vstupním objektem.

52 Velice dobře funkčně zpracovaný návrh, který je kvalitním příkladem soudobé architektury ovšem do jiného prostředí. V situaci je patrné monumentální měřítko návrhu neodpovídající malé obci a typu školství, pro který je určen. Nepřesvědčivá je i navržená etapizace.

52
Bc. Jan Bárta
Bc. Jan Svoboda
Ing. Jaroslav Svoboda
Velice dobře funkčně zpracovaný návrh, který je kvalitním příkladem soudobé architektury ovšem do jiného prostředí. V situaci je patrné monumentální měřítko návrhu neodpovídající malé obci a typu školství, pro který je určen. Nepřesvědčivá je i navržená etapizace.

53 Porota oceňuje práci s dispozicí, ale tento jednoduchý a čistý půdorys je výrazovou transformací spíše do obytného domu či bloku než do školy. Celé řešení je nepochopitelně uzavřeno zdí a nevyužívá tak svého postavení ve volné krajině. Jediné možné výhledy tak jsou ve směru hlavní osy skrze zásobování kuchyně a dále jižní fasádou orientovanou do rodinných domů.

53
Ing.arch Martin Klejna
Ing.arch Kateřina Jeřábková
Porota oceňuje práci s dispozicí, ale tento jednoduchý a čistý půdorys je výrazovou transformací spíše do obytného domu či bloku než do školy. Celé řešení je nepochopitelně uzavřeno zdí a nevyužívá tak svého postavení ve volné krajině. Jediné možné výhledy tak jsou ve směru hlavní osy skrze zásobování kuchyně a dále jižní fasádou orientovanou do rodinných domů.

54 Urbanisticky příliš rozsáhlý návrh, který je odlišný od okolní zástavby. Návrhu dominuje roztříštěnost a celková vizualita odpovídá spíše obchodní galerii než základní škole. Problematické je orientování tříd prvního stupně.

54
Ing.arch. Marek Babjak
Ing.arch Branislav Gubančík
Ing.arch. Peter Trakulič
Urbanisticky příliš rozsáhlý návrh, který je odlišný od okolní zástavby. Návrhu dominuje roztříštěnost a celková vizualita odpovídá spíše obchodní galerii než základní škole. Problematické je orientování tříd prvního stupně.

55 Místo předprostoru školy dominuje hlavním přístupovým cestám rozsáhlé parkoviště. Hlavní vstup do školy je, z pohledu obce, umístěn až za vjezd pro zásobování. Navržená etapizace se jeví jako komplikovaná až nereálná.

55
Ing.arch. Jan Stáhala
Ing.arch. Tomáš Horský
Místo předprostoru školy dominuje hlavním přístupovým cestám rozsáhlé parkoviště. Hlavní vstup do školy je, z pohledu obce, umístěn až za vjezd pro zásobování. Navržená etapizace se jeví jako komplikovaná až nereálná.

56 Stavba je příkladem profesionální zručnosti a zároveň nepochopení kontextu. Muzeální charakter je až příliš uzavřený vůči jeho uživatelům dětem. Nepřesvědčivá je hlavní chodba umístěná na fasádě.

56
José Pedro Matos Ferreira
Hugo Barros de Costa Ferreira
Pedro Querido Figueiredo Bragnanca Ribeiro
Stavba je příkladem profesionální zručnosti a zároveň nepochopení kontextu. Muzeální charakter je až příliš
uzavřený vůči jeho uživatelům dětem. Nepřesvědčivá je hlavní chodba umístěná na fasádě.

 

57 Ing.archz. Gabriela Elichová Ing.arch. Martin Elich Příliš dlouhé komunikace mezi jednotlivými pavilony. Porota považuje za nešťastnou úplnou separaci školy od okolního světa a zároveň konstatuje neekonomičnost celého projektu rozdrobeného do jednotlivých buněk. Z prezentace není jasná architektura objektů.

57
Ing.archz. Gabriela Elichová
Ing.arch. Martin Elich
Příliš dlouhé komunikace mezi jednotlivými pavilony. Porota považuje za nešťastnou úplnou separaci školy
od okolního světa a zároveň konstatuje neekonomičnost celého projektu rozdrobeného do jednotlivých buněk. Z prezentace není jasná architektura objektů.

58 Ing.arch. Daniela Šestinová Ing.arch. Tomáš Ružiak Ing.arch. Miroslav Šestina Ing.arch. Eva Šišková Snaha o venkovskou architekturu navozuje dojem spíše uzavřené zemědělské stavby než budovu základní školy. Nepřesvědčivá je délka chodeb a charakter tříd pro první stupeň. Z návrhu není patrné umístění mateřské školky (zřejmě opomenuto).

58
Ing.arch. Daniela Šestinová
Ing.arch. Tomáš Ružiak
Ing.arch. Miroslav Šestina
Ing.arch. Eva Šišková
Snaha o venkovskou architekturu navozuje dojem spíše uzavřené zemědělské stavby než budovu základní školy. Nepřesvědčivá je délka chodeb a charakter tříd pro první stupeň. Z návrhu není patrné umístění mateřské školky (zřejmě opomenuto).

59 Jindřich Traugott František Gattermayer spolupracující: Vendula Urbanová Štěpán Matějka Miro Bachura Zajímavá urbanistická koncepce reflektující venkovský statek. Objekt tělocvičny s vizualitou zemědělské stavby, může být matoucí a diskutabilní je i umístění takového objektu na nejexponovanější místo. Charakter zbytku stavby je nevyvážen vzhledem k objektu tělocvičny a je tak potlačen jejich význam.

59
Jindřich Traugott
František Gattermayer
spolupracující:
Vendula Urbanová
Štěpán Matějka
Miro Bachura
Zajímavá urbanistická koncepce reflektující venkovský statek. Objekt tělocvičny s vizualitou zemědělské stavby, může být matoucí a diskutabilní je i umístění takového objektu na nejexponovanější místo. Charakter zbytku stavby je nevyvážen vzhledem k objektu tělocvičny a je tak potlačen jejich význam.
Parse error: syntax error, unexpected 'endif' (T_ENDIF) in /www/doc/www.novaskolapsary.cz/www/wp-content/themes/architekttheme/footer.php on line 4