Konkurz na ředitele Základní školy Amos

Pro připravovanou školu hledáme ředitele – lídra, který má chuť, odhodlání a schopnosti být u zrodu státní inovativní školy. Hledáme schopného ředitele s vizí, který vytvoří moderní školu, která bude připravovat děti na život v budoucnosti, zajistí dětem bezpečné respektující prostředí, bude prosazovat individualizaci ve vzdělávání, dbát na respektující přístup, formativní hodnocení a bude u dětí podporovat studijní autonomii. Hledáme silného ředitele, který bude stát za svým týmem pedagogů, bude je podporovat v profesním i osobním rozvoji a vytvoří pro ně prostředí, ve kterém se jim bude dobře pracovat. Hledáme profesionálního manažera, který ve spolupráci se zřizovatelem bude u výstavby nové budovy, bude řešit vybavení školy, vybírat zaměstnance na nové pozice, komunikovat s úřady, firmami, ale i médii a především rodiči. Pokud tuto výzvu vnímáte jako svou životní příležitost, neváhejte se přihlásit do konkurzu!

Základní škola Amos byla obcí Psáry zřízena 29. března 2017, svou činnost zahájí 1. srpna 2017 a převezme část činnosti rušené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha – západ. Další podrobnosti případným zájemcům sdělí paní místostarostka Mgr. Martina Běťáková (betakova@psary.cz).

Nabízíme:

 1. možnost stát u zrodu nové inovativní státní školy
 2. tvorbu nového ŠVP na míru
 3. možnost ovlivnit vybavení nové budovy školy
 4. maximální podporu zřizovatele
 5. finanční ohodnocení odpovídající pracovnímu nasazení
 6. ubytování v obecním bytě
 7. výbornou dopravní dostupnost z Prahy

Požadujeme:

 1. schopnosti manažera a lídra
 2. nadšení pro inovativní přístupy ve vzdělávání a zkušenost s nimi
 3. odhodlání vybudovat a řídit novou školu, která bude splňovat požadavky současné doby na kvalitní vzdělávání a bude děti připravovat na život, který je čeká
 4. znalost problematiky řízení ve školství a právních předpisů
 5. předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

K přihlášce přiložte:

 1. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu 2-3 normostrany
 2. strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů
 3. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), případně doklady o dalším vzdělání relevantní pro výkon funkce
 4. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 6.  originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
 7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
 8. čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích (příslušný formulář lze najít na stránkách http://skoly.praha.eu/87736_Cestne-prohlaseni-ke-stazeni)

Předpokládaný termín konání konkurzu:

25. – 26. 5. 2017:

Předpokládaný nástup na pracovní místo:

1. 8. 2017

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do:

5. 5. 2017  do 12 hod. na adresu: Obecní úřad Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry
Obálku označte slovy: „Konkurz- základní škola-neotvírat“.
Parse error: syntax error, unexpected 'endif' (T_ENDIF) in /www/doc/www.novaskolapsary.cz/www/wp-content/themes/architekttheme/footer.php on line 4